วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด เอกสารและสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จาก สสวท.

เอกสารและสื่อการวิชาคอมพิวเตอร์เอกสารและสื่อการจัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์
สื่อประกอบคู่มือครู
สื่อการสอน GRAPHIC
ภาษา C#
โปรแกรมต่างๆ
เอกสารต่างๆ

คลิกเข้าไปดาวน์โหลด เอกสารและสื่อการวิชาคอมพิวเตอร์ จาก สสวท. ได้ที่นี่เลยครับผม

ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]