ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

1. ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด
ก. สามารถเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลได้
ข. ลดเวลาการเตรียมข้อมูล
ค. ลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล
ง. ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล

2. ข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
ก. Data Dictionary
ข. Database Dictionary
ค. Dictionary Data
ง. Data Database

3. เมื่อผู้ใช้ต้องการเรียกดึงข้อมูลในฐานข้อมูลมาประมวลผลตรงกับข้อใด
ก. Dictionary
ข. Management System
ค. SQL
ง. Search Engine

4. การสำรองข้อมูลในฐานข้อมูล สามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่งใด
ก. Backup Query Form
ข. Backup Database Management System
ค. Backup Search
ง. Backup Engine

5. คำสั่งเรียกดึงฐานข้อมูลแทนการเขียนโปรแกรมคือข้อใด
ก. Report Query Form
ข. Report Generation
ค. Query Form
ง. Query Generation

6. ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร คือ ตำแหน่งใด
ก. CEO
ข. COA
ค. CMO
ง. CIO

7. คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี ตรงกับข้อใด
ก. ทันสมัยทันเหตุการณ์
ข. ถูกต้องแม่นยำ
ค. รวดเร็ว ฉับไว
ง. มีจำนวนมาก พอเพียง

8. คุณลักษณะของสารสนเทศข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. พอเพียง ถูกต้องแม่นยำ
ข. ถูกต้องแม่นยำ เที่ยงตรง
ค. ทันสมัยทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ฉับไว
ง. มีจำนวนมาก ถูกต้องแม่นยำ

9. ระบบสารสนเทศทางเทคนิค ตรงกับเรื่องใด
ก. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ข. จิตวิทยา
ค. การจัดการ
ง. สารสนเทศ

10. อะไรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
ก. ระบบวิทยาการคอมพิวเตอร์
ข. ระบบจิตวิทยา
ค. ระบบการจัดการ
ง. ระบบสารสนเทศ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *