ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

1. ก่อนลงมือทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์เราควรปิดเครื่องทิ้งไว้ ประมาณกี่นาที

ก.  5-10 นาที                                       ข.  1-5 นาที

ค.  15-20 นาที                                     ง.   ทำความสะอาดได้ทันทีหลังจากปิดเครื่อง

2. อุปกรณ์ใดที่ไม่ควรนำมาทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

ก.  ไม้ขนไก่                                          ข.  เครื่องดูดฝุ่น

ค.  น้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์       ง.   ผ้าแห้ง

3. ประโยชน์ที่เราได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธี คือข้อใด

ก.  เพิ่มประสิทธิภาพในใช้คอมพิวเตอร์     ข.  มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ค.  ยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์            ง.   ถูกทุกข้อ

4. ใครช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

ก.  บี ซ่อมคอมพิวเตอร์เองโดยไม่มีความรู้                    ข. เอ วางคอมพิวเตอร์ใกล้หน้าต่างที่มีแสงแดด

ค.  ฟาง วางคอมพิวเตอร์ห่างจากผนัง 15 ซ.ม.        ง. จอย วางแจกันดอกไม้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

5. ข้อใดทำความสะอาดเมาส์แบบทางกลหรือลูกยางได้ถูกต้อง

ก. แกะเมาส์นำลูกยางออกมาเช็ดทำความสะอาด            ข. ใช้คอตตอนบัดเช็ดภายในช่องส่องแสง

ค. หงายเมาส์ขึ้นแล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำเปียก                   ง. คว่ำเมาส์ลงแล้วถูบนผ้าสะอาด

6. การทำความสะอาดแป้นพิมพ์(คีย์บอร์ด)ที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

  ก.  คว่ำและเขย่าเบาๆเพื่อให้เศษผงเล็กๆ หล่นออกให้หมด  ข. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด

ค.  คว่ำแป้นพิมพ์แล้วใช้ไม้เคาะแรงๆให้ฝุ่นหล่นออกมา       ง. ใช้แปรงถูแรงๆ

7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดที่ชำรุดเสียหายบ่อยที่สุด

ก.  จอภาพ เนื่องจากร้อนจึงเสื่อมสภาพเร็วขึ้น              ข. แป้นพิมพ์เนื่องจากผู้ใช้อาจเดินสะดุดได้

ค.  เมาส์ เพราะต้องเคลื่อนที่บนพื้นผิวของโต๊ะตลอดเวลา    ง. เคส เนื่องจากฝุ่นละอองเข้าไปในได้ง่าย

8. อุปกรณ์พื้นฐานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องดูแลรักษาได้แก่อะไร

ก.  เมาส์                                                        ข. เมาส์ แป้นพิมพ์

ค.  เมาส์ แป้นพิมพ์ จอภาพ                                  ง. เมาส์ แป้นพิมพ์  จอภาพ และลำโพง

9. “ปรับแสงให้พอดีกับสายตา”เป็นวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด

ก.  เมาส์แบบใช้แสง                                            ข. จอภาพ

ค.  ไฟแสดงสถานะฮาร์ดดิสก์                                 ง. ไฟที่แป้นพิมพ์

10. ข้อใดเป็นวิธีการดูแลรักษาจอภาพที่ถูกต้อง

  ก.  หนุ่ม ใช้ไม้ขนไก่ปัดกวาดจอภาพ                          ข. น้ำหวาน ใช้ผ้าชุบน้ำถูบริเวณจอภาพ

ค.  แนน ใช้กระดาษปิดช่องระบายความร้อนหลังจอภาพ    ง. นก ตั้งวางต้นไม้ไว้บนจอภาพ

11. สาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายคือข้อใด

ก.  ความร้อน                                                  ข. ฝุ่นผง

ค.  น้ำและสนิม                                                ง. ถูกทุกข้อ

12. ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ

  ก.  โปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเพื่อก่อกวนการทำงาน     ข. โปรแกรมช่วยให้คนสบายมากขึ้น

ค.  โปรแกรมสำหรับป้องกันไวรัส                             ง. โปรแกรมของมนุษย์ที่มีประโยชน์

13. บูตไวรัส มาโครไวรัส เวิร์ม โทรจัน เป็นไวรัสประเภทใด

ก.  สปายแวร์ (Spyware)                                     ข. มัลแวร์ (Malware)

ค.  แอดแวร์ (Adware)                                       ง. หนอนอินเทอร์เน็ต (Worm)

14. สปายแวร์ (Spyware)และ แอดแวร์ (Adware) ส่วนใหญ่จะติดมาจากที่ไหน

ก.  แฟรตไดร์                                                  ข. CD Rom

  ค.  อินเตอร์เน็ต                                                ง. โปรแกรมเถื่อน

15. ไวรัสชนิดใดที่ทำให้หน่วยความจำของเครื่องนั้นเต็ม(เครื่องช้า)

ก.  สปายแวร์ (Spyware)                                     ข. มัลแวร์ (Malware)

ค.  แอดแวร์ (Adware)                                       ง. หนอนอินเทอร์เน็ต (Worm)

16. ไวรัสใดที่แฝงตัวอยู่ในเครื่องเพื่อใช้ขโมยข้อมูลในเครื่องกลับไปให้แฮ็กเกอร์

  ก.  โทรจัน                                                      ข. บูตไวรัส

ค.  มาโครไวรัส                                                ง. เวิร์ม

17. การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ ตรงกับข้อใด

ก.  ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                                 ข. ฮาร์ดดิสก์

ค.  ผ่านแฟรตไดร์                                              ง. ถูกทุกข้อ

18. โปรแกรม AVG AntiVirus เป็นโปรแกรมประเภทใด

  ก.  โปรแกรมสแกนไวรัส                                        ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรม สำนักงาน

19. โปรแกรม Avast เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

  ค.  โปรแกรมสแกนไวรัส                                       ง. โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง

20. Antivirus software คือโปรแกรมอะไร

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                      ข. โปรแกรมสแกนไวรัส

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *