สรุปแนวข้อสอบ O-NET เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 2556

แนวข้อสอบโอเน็ต

สวัสดีนักเรียนและคุณครูทุกท่านที่กำลังเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 2556 ในปีนี้ครับผม (สอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2557) วันนี้ครูเชียงรายได้มีโอกาศไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อที่จะมานำเสนอเรื่องราวของการ O-NET(โอเน็ต) ในปีการศึกษา 2556 เพื่อมานำเสนอในเว็บไซต์ครูเชียงราย และเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ให้แก่นักเรียนและคุณครูทุกๆโรงเรียนได้ ทราบถึงแนวข้อสอบโอเน็ต(O-NET)2556 กันครับผม

จำนวนข้อสอบ O-NET

จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2556

ป6 O-NET 2556
คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2556

คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2556

คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

ตัวอย่างเอกสาร แนวข้อสอบ O-NET

แนวข้อสอบ O-NET

ดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็มสำหรับ แนวข้อสอบ O-NET 2556

(เจาะ สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ แต่ละ วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นรายข้อ)
http://www.niets.or.th/index.php/files/download/324

 

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
http://www.niets.or.th/

เพิ่มเติมครับผม 

วิธีการดูผลคะแนนสอบ O-Net (โอเน็ต) ด้วยตัวเอง

สรุปแนวข้อสอบ O-NET เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 2556

ดาวน์โหลด ข้อสอบ o-net