การใช้ Youtube กับการเรียนการสอน

สวัสดีครับผมหลังจากที่ครูเชียงรายได้แนะนำการ วิธีการอัพโหลดวีดีโอขึ้นเว็บไซต์Youtube ไปแล้ว วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำและพูดคุยถึงการ ใช้ YouTube กับการเรียนการสอน โดยการอัพโหลดสื่อการสอนในรูปแบบของวีดีโอขึ้นเว็บไซต์ Youtube เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่และสะดวกสบาย เพราะว่าตอนนี้ เว็บไซต์ Youtube มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและได้ให้บริการฟรีไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทสินค้า ความบันเทิง การศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย ข้อดีมีเยอะมากๆ แล้วแต่เราจะเรียกใช้ครับ (แต่อย่าใช้ในทางที่ผิดนะครับ)

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น YouTube ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนให้ครูและผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ด้านครูผู้สอน ก็ได้มีการนำ YouTube มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการอัพโหลดวีดีโอ ที่ตนเองได้อัดวิดีโอการสอนไว้พร้อมกับเนื้อหาและสื่อต่างๆขึ้นไว้บนเว็บไซต์ Youtube เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองได้ทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญสื่อที่มีการเคลื่อนไหว มีเสียง ที่นอกเหนือจากการบรรยาย ทำให้ผู้เรียนตื่นเต้นไม่เบื่อหน่าย และส่งผลดีแก่ผู้เรียน คือ ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ในวันและเวลาใดก็ได้ตามที่ต้องการ

ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ผ่านทาง YouTube ได้ตลอดเวลา ไม่เพียงทางด้านการเรียนเท่านั้น YouTube ยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ติว ข้อสอบ สื่อการเรียนรู้ สอนทำอะไรต่างๆ อีกมากมายให้เราได้เลือกชม และสามารถแชร์แบ่งปัน วีดีโอที่น่าสนใจส่งต่อให้เพื่อนผ่าน โซเชียลมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้อีกด้วย

YouTube จึงนับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศึกษา พัฒนาครูและนักเรียน ในยุคของเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อโลกในปัจจุบันนี้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป

สำหรับวิธีการอัพโหลดสื่อการสอนสอนขึ้นเว็บไซต์Youtube สามารถดูได้จากคลิปนี้ครับผม

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]