วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

นักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ

1.กลุ่มโครงสร้างจิต (Structuralism)
วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)
ทิชเชนเนอร์ (Titchener)
เฟชเนอร์ ( Fechner)

2. กลุ่มหน้าที่จิต (Functionalism)
จอน์ ดิวอี้ (John Dewey)
วิลเลียม เจมส์ (Williaam James)
วู้ดเวิร์ธ ( R.S.wOODWORTH)

3. กลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behavior)
วัตสัน (John B.Watson)
พาฟลอฟ (Ivan P.Pavlov)
ธอร์นไดค์ (Edward L.Thorndike)
ฮัล (Clark L.Hull)
โทลแมน (Edward C.Tolman)

4. กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)
ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
แอดเลอร์ (Alfred Adler)
จุง (Carl G.Jung)

5. กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology)
เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer)
คอฟกา (Kurt Kofga)
เลอวิน (Kurt Lewin)
โคเลอร์ (Wolfgang Kohler)

6. กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism)
คาร์ล โรเจอร์ (Carl R.Rogers)
มาสโลว์ (Abrahaham H. Maslow)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]