คำถามเกี่ยวกับอาเซียน

คำถามเกี่ยวกับอาเซียน

สวัสดีครับผม วันนี้ครูเชียงรายได้สรุปรวบรวมคำถามเกี่ยวกับอาเซียนมาฝากทุกท่านครับผม มันเป็นคำถามที่เราทุกคนจะต้องค้นหาคำตอบเพื่อที่เราได้จะทราบว่า อาเซียน คืออะไร มีความเป็นไปอย่างไร และเราควรทำอย่างไรเมื่ออาเซียนมาถึงครับ

คำถามทั้งหมดนี้ครูเชียงรายไม่มีคำตอบให้ครับผม เหตุผลก็คือว่า

“ถ้าหากมีคำตอบให้มันก็ไม่เกิดการค้นคว้า ไม่มีกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ หรือปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะตอนนี้เรายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนต้อง ได้คิด ค้นคว้า ได้แสวงหาคำตอบ ฝึกคิดฝึกค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ หาคำตอบด้วยตัวเอง แล้วให้ครูเป็นผู้แนะนำ ครับ”

และวันนี้ครูเชียงรายก็มีคำถามอาเซียนมีทั้งหมด 22 คำถาม ให้ค้นคว้าหาความรู้ค้นคว้าหาคำตอบกันครับผม ว่าแล้วเราไปค้นหาคำตอบกันเลยครับผม

คำถามเกี่ยวกับอาเซียน

 1. อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศอะไรบ้าง
 2. อาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่ ประเทศไหนบ้างที่ร่วมก่อตั้ง
 3. เหตุใดจึงจำเป็นต้องตั้งอาเซียน
 4. ประเทศสมาชิกเข้าร่วมอาเซียนกันเมื่อใด
 5. กฏบัตรอาเซียนคืออะไร
 6. กฏบัตรอาเซียนมีประโยชน์อย่างไร
 7. ประชาคมอาเซียน คืออะไร
 8. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน คืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร
 9. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร
 10. อาเซียนแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างไร
 11. อาเซียนลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอย่างไร
 12. อาเซียนส่งเสริมเสถียรภาพทางเศษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างไร
 13. อาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างไร
 14. อาเซียนมีระบบการตัดสินใจอย่างไร
 15. อาเซียนมีสำนักงานเลขาธิการหรือไม่ ถ้าหากมีตั้งอยู่ที่ไหน
 16. ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร
 17. ภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาอะไร
 18. ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง
 19. ประเทศไทยมีบทบาทด้านเศรษฐกิจในอาเซียนอย่างไร
 20. ประเทศไทยมีบทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนอย่างไร
 21. ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างไรบ้าง
 22. เรามีส่วนช่วยสร้างประชาคมอาเซียนได้อย่างไร
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]