ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย 1. ซอฟต์แวร์ คือก. โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ข. อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูงค. โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล 2. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการก. ระบบปฏิบัติการดอสข. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ดค. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ง. ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 3. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่ชนิดก. มี 1 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ค. มี 3 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคลง. มี 4 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคล 4. ซอฟต์แวร์ บริหาร 4. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใดก. word processing softwareข. spreadsheet softwareค. database management softwareง. … Continue reading ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย