วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

10 ก.ย. 2013
5183

ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทํางานราชการให้น้อยลง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีการจัดต่อเนื่องกันตลอดมา มีหยุดเว้นช่วงบ้างเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ได้เปลี่ยนชื่องานไปก็หลายครั้ง นับว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากมาแต่ในอดีตนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 100 ปี

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน http://www.sillapa.net/home/

ที่มาของบทความ : 202.143.190.245/khonkaen3/inno_file/p85986931604.pdf

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]