วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

สวัสดีครับผม วันนี้ครูเชียงรายมี แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ มาให้ดาวน์โหลดครับผม และวันนี้ก่อนที่จะดาวน์โหลดก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับผม

แผนการจัดการเรียนรู้ เดิมทีแล้วเขาเรียกว่า แผนการสอน ครับผม แต่เมื่อระบบการศึกษาของไทยได้เปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แผนการสอน จึงถูกเปลี่ยนคำเรียกเป็น แผนการจัดการเรียนรู้ ครับผม

แผนการจัดการเรียนรู้ คือ การเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ กำหนดให้ผู้สอนปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

ถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเม้นมาได้เลยครับผม ขอบคุณครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]