ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

วันนี้มีโอกาศค้นหาแผนการจัดการเรียนรู้ เผื่อว่านักศึกษาและคุณครูใหม่ต้องการศึกษาดูเป็นตัวอย่างเพื่อการจัดการเรียนการสอนก็มีโอกาศได้ค้นพบไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในเครื่องแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนและท่านใดเป็นเจ้าของ คิดแล้วจึงตัดสินใจนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยานิทานดีกว่า จะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน แต่ถ้าหากท่านไหนเป็นเจ้าของแจ้งทางเว็บไซต์ได้ครับผม [email protected]

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

กลุ่มการเรียนรู้ ภาษาไทย
สาระ การอ่าน
ชั้น ป.4
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อแผน สามารถอ่านและใช้ทักษะตามกระบวนการอ่าน เวลา 3 คาบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนอ่านในใจ เรื่องนายพรานเลี้ยงหมี แล้วสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม บอกเหตุการณ์ของเรื่องได้ตามลำดับ และจับใจความของเรื่องได้

สาระการเรียนรู้
การอ่านในใจที่ดี ผู้อ่านจะต้องสามารถจับใจความสำคัญของเรื่อง และ ลำดับเหตุการณ์ของเรื่องได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับ ภาพประกอบบทเรียนที่ 1 และชื่อเรื่อง เช่น ในภาพมีใครบ้าง กำลังทำอะไรอยู่
คำว่า นายพราน หมายถึงใคร หมีเป็นสัตว์ประเภทไหน อย่างไร เป็นต้น
2. นักเรียนฝึกอ่านคำใหม่ และคำยากในบทเรียนที่ 1 ตามครู
3. นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย บอกคำใหม่และคำยาก ในบทเรียนที่ 1 หรือเปิดพจนานุกรม เพื่อค้นหาความหมาย
4. นักเรียนช่วยกันตั้งจุดประสงค์ การอ่านในใจครั้งนี้ เช่น อ่านในใจเรื่องนายพรานเลี้ยงหมี และบอกเหตุการณ์ตามลำดับได้ พร้อมตั้งคำถามและตอบคำถามได้
5. นักเรียนช่วยกันบอกข้อปฏิบัติการอ่านอย่างเข้าในใจ และปฏิบัติตามเช่น อ่านไม่ออกเสียง

กระบวนการประเมิน
1.สังเกตจากการอ่านของนักเรียน
2.การประเมินจากการรวมกลุ่มทำงานพฤติกรรม ของนักเรียนแต่ละคน
3.สังเกตความสนใจ และตั้งใจในการร่วมกิจกรรม

แหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือแบบเรียนภาษาไทย เล่ม 1
2. เทปประกอบ การอ่านทำนองเสนาะ
3.พจนานุกรม

ผลการสอน
1. เด็กสามารถอ่านในใจโดยไม่ได้ยินเสียง
2. บางคนตอบคำถามตามเนื้อเรื่อง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ