วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง

สินค้าอ่อนไหว

ดาวน์โหลด ใบความรู้อาเซียน เรื่อง สินค้าอ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง

* สินค้าอ่อนไหว        :  ภาษีไม่ต้องเป็น  0%  แต่ต้องไม่มากกว่า  5%  (sensitive  List)

* สินค้าอ่อนไหวสูง     :  ลดภาษีที่ต้องเจรจาตกลงกัน  (Highly  Sensitive List)

ที่มา : pcoc.moc.go.th/wappPCOC/93/upload/File_IPD_FILE9382171.doc

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]