วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

มีโอกาศได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย จนไปเจอเอกสาร จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งทาง คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์และคณะเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ในการดำเนินงานได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทย สู่ระดับสากล

ซึ่งเนื้อหาในจรรยาวิขาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติแบ่งเป็น 5 ส่วนสำคัญ คือ

(1) จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ
(2) จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
(3) แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน
(4) แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
(5) การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

ถือว่าเป็นเอกสารที่ดีมากๆครับผม เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่ http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=4734 เลยครับผม

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]