วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)

สรุปจำนวนกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี การศึกษา 2556 การแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) ขอบคุณที่มา โรงเรียนลองวิทยา ครับผม

วิธีการดาวน์โหลด สามารถทำตามได้จากภาพด้านล่างนี้ครับผม

ร่าง-เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

วิธีดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ) 

ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

หมายเหตุ : เกณฑ์การแข่งขันนี้ ยังไม่มีความสมบูรณ์ 100 % ต้องรอฉบับจริงจากสพฐ. หลังจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น