วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์
ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาโค้ดดิ้ง Coding ป1- ป6,ม1-ม6
เอกสารเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดแผนการสอน
แจกรูปภาพระบายสี จำนวน 10,000 รูป
เอกสารแนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
ดาวน์โหลดเอกสารจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) 1-3
แจกไฟล์บอร์ดประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด บัตรคำ แฟลชการ์ด สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาอังกฤษ การ์ดแฟลช บัตรคำ
โหลดใบงานอนุบาลฟรี
เกมบันไดงู
แจกฟรี Powerpoint Template รูปกระดาน
ดาวน์โหลดหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี
แจกไฟล์หน้าปกผลงานวิชาการแก้ไขได้ 15 ชุด หน้าหลัง ฟรี
ดาวน์โหลดแบบทดสอบอ่านเขียนสำหรับนักเรียน
แจก Ebook หนังสือเสริมวิชาภาษาไทย แบบ Infographic
แจกปกรายงาน ฟรีแก้ไขได้
เรียนโค้ดดิ้ง (coding) โดยไม่ต้องใช้คอม กับหนังสือฟรี CS Unplugged
แนะนำ 4 เว็บโดนใจ แจกรูปภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์
แจกไฟล์บอร์ดโครงงาน 3 พับ
เรียนโคดดิ้ง Coding ฟรี ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ฝึกฝนภาษาอังกฤษ กับ แอพ Andy English
ดาวน์โหลดหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
โปรแกรมฟรีสำหรับการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ และระบบสุริยะจักรวาล
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
แจกป้ายวันภาษาไทยแห่งชาติแก้ไขได้
ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาด้านการอ่าน
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
Loading...