แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

0
774

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีแนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย มาฝากครับผม สามารถเอาไปปรับใช้นำไปลองใช้ได้นะครับผม อ่านหนังสือเยอะๆครับผม ไม่ต้องเครียด สอบให้ได้ครับผม แอดมินเป็นกำลังใจให้

วันจันทร์
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

วันอังคาร
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ

วันพุธ
ความสามารถด้านตัวเลข
ความสามารถด้านภาษาไทย
ความสามารถด้านเหตุผล

วันพฤหัสบดี
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

วันศุกร์
การจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

วันเสาร์
อ่านวิชาเอกฯ

วันอาทิตย์
พักสมอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here