การประดับอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

0
1146

การประดับอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตามประกาศกำหนดให้ใช้เครื่องหมายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ102ง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 หน้า 25-26

รูปเครดิต เพจ Infographic teacher

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here