การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

0
983

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่ บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน

* หลักการจำ
ชั้น,สถาน,เขต,ชาติ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ศึกษา เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา เพิ่มเติม กดเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here