วันเสาร์, 6 มิถุนายน 2563

ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย จัดโต๊ะให้สวยงามแล้วนำผลงานของเราไปเสนอได้เลยครับผม (แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันครับ) แต่ที่เหมือนกันคือเราต้องประเมิน 2 ปี 8 ครั้งครับผม ให้ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน หมวดที่1 การปฏิบัติตน , หมวดที่2 การปฏิบัติงาน ครับผม

1. วีดีทัศน์นำเสนอประวัติส่วนตัวและผลงาน
2. แผ่นพับ (นำเสนอการทำงาน)
3. SAR (คำสั่งต่างๆ)
4. วิจัยในชั้นเรียน
5. นวัตกรรม
6. เกียรติบัตร
7. แฟ้มภาพ
8. บอร์ดแสดงภาพรวม
9. แบบประเมินครูผู้ช่วยให้คณะกรรมการ
10. แผนการจัดการเรียนรู้
11. ผลงานใบประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : – หลักเกณฑ์และวิธํีการประเมิน/แบบประเมิน
4 ความคิดเห็น
ชาตรี กองเงิน เมื่อ 24/07/2017 15:08

รบกวนขอความอนุเคราะห์งาน

สุกัญญา พารา เมื่อ 24/07/2017 15:08

รบกวนขอความอนุเคราะห์งาน ประเมินครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชานันท์ ภักดี เมื่อ 24/07/2017 15:08

รบกวนขอความอนุเคราะห์งาน ประเมินครูผู้ช่วย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กลอนวันครู มอบแด่ครูทุกๆท่าน
แคปชั่นวันครู คำคมวันครู แฮชแท็กครู
การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่
การปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
แนวทางการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินครูผู้ช่วยแบบใหม่
Loading...