ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียน SAR ของสถานศึกษา” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

0
1110

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

ดาวน์โหลด :  แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ดาวน์โหลด :  คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้