ดาวน์โหลด แบบบันทึกการอ่าน

0
12756

แบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่านเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งในแต่ละวันที่นักเรียนได้อ่านจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในอีกทางหนึ่ง

เว็บไซต์ครูเชียงรายหวังว่าการฝึกทักษะทางด้านการอ่าน จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ และคิดว่ากิจกรรมการอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนทุกๆคน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  แบบบันทึกการอ่าน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here