การศึกษา เทคโนโลยี บทความ วิจัยฯลฯ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

29/10/2014

เมื่อปีหลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตราจ้างด้วยกันมีโอกาสได้สอบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไม่มีโอกาสได้สอบเนื่องจากวิชาเอกฯ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

เล็งขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ปีเป็น 11 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยหรืออนุบาล 1- ม.3

30/01/2015

วันนี้ผมมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณครูทุกท่านครับผม ซึ่งข่าวนี้โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวข้อข่าวมีชื่อว่า เล็งขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ปีเป็น 11 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยหรืออนุบาล 1- ม.3 กดถูกใจ หรือ แชร์ :

งานประเมินคืองานหลัก งานสอนคืองานรอง?

27/01/2015

เหตุใดเราจึงเลือกที่จะเป็นครูครับ? เพราะว่าเราต้องการพัฒนาเด็กๆ และได้สอนและแนะนำเด็กนักเรียนของเราให้เกิดการพัฒนาไปถึงจุดหมายใช่หรือไม่ครับ ? กดถูกใจ หรือ แชร์ :

สรุป วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู

23/01/2015

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย  ตั้งแต่ มาตรา 82 ถึง มาตรา 97  กดถูกใจ หรือ แชร์ :

ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย

22/01/2015

1. การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด ก. Descriptive Research ข. Experimental Research ค. Correlation Research ง. Qualitative Research กดถูกใจ หรือ แชร์ :

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558

20/01/2015

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว152 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

รู้จักเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ ทฤษฎีใหม่

20/01/2015

เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบรรเลงขิมเบื้องต้น

19/01/2015

คำแนะนำสำหรับผู้สอน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบรรเลงขิมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสมคิด  หอมรื่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบรรเลงขิมเบื้องต้นนี้ สร้างขึ้นโดยใช้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้สำหรับการบรรเลงขิมเบื้องต้น พัฒนาศักยภาพทางดนตรี  และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและศึกษาได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบบทเรียน โดยมีมีขีดจำกัดชองเวลาและสถานที่ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาฝึกทักษะเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น กดถูกใจ หรือ แชร์ :

วีดิทัศน์สอนเสริมเตรียมสอบโอเน็ต ป.6 จาก สพฐ.

18/01/2015

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายมี channel ดีๆมีสาระจาก youtube ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่องของ o-net (โอเน็ต) ให้คุณครูทุกท่านครับผม ซึ่งช่องนี้มีชื่อว่า เตรียมสอบโอเน็ต ป.6 O-NET P.6 by OBEC นำเสนอวีดิทัศน์สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระ­ดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  กดถูกใจ หรือ แชร์ :