การศึกษา เทคโนโลยี บทความ วิจัยฯลฯ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

29/10/2014

เมื่อปีหลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตราจ้างด้วยกันมีโอกาสได้สอบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไม่มีโอกาสได้สอบเนื่องจากวิชาเอกฯ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน

24/02/2015

หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน           เมื่อครูผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนต้องเขียนสรุปผลการวิจัย หากพบว่าผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ครูผู้สอนอาจต้องทำวิจัย ในชั้นเรียนซ้ำอีกครั้งหรือหลายๆครั้ง จนหว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ตามหลักสูตรอย่างแท้จริง กดถูกใจ หรือ แชร์ :

คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

23/02/2015

คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์

10/02/2015

หลังจากที่มีประกาศสอบครูผู้ช่วยออกมาผมก็สังเกตเห็นว่ามีการสอบเกี่ยวกับ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ ด้วย วันนี้ผมก็เลยได้รวบรวมข้อมูล หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ จากที่ต่างๆมารวมกันมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องที่จะสอบครูผู้ช่วยและผู้ที่สนใจที่จะศึกษา หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ ครับผม กดถูกใจ หรือ แชร์ :

ค่านิยมครู

04/02/2015

ค่านิยมที่ครูควรยึดถือ แนวคิดหรือความประพฤติอันดีงามที่ครูควรยึดถือเป็นหลักประจำใจ และปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยึดถือนั้นเป็นประจำ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

เล็งขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ปีเป็น 11 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยหรืออนุบาล 1- ม.3

30/01/2015

วันนี้ผมมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณครูทุกท่านครับผม ซึ่งข่าวนี้โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวข้อข่าวมีชื่อว่า เล็งขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ปีเป็น 11 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยหรืออนุบาล 1- ม.3 กดถูกใจ หรือ แชร์ :

งานประเมินคืองานหลัก งานสอนคืองานรอง?

27/01/2015

เหตุใดเราจึงเลือกที่จะเป็นครูครับ? เพราะว่าเราต้องการพัฒนาเด็กๆ และได้สอนและแนะนำเด็กนักเรียนของเราให้เกิดการพัฒนาไปถึงจุดหมายใช่หรือไม่ครับ ? กดถูกใจ หรือ แชร์ :

สรุป วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู

23/01/2015

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย  ตั้งแต่ มาตรา 82 ถึง มาตรา 97  กดถูกใจ หรือ แชร์ :

ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย

22/01/2015

1. การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด ก. Descriptive Research ข. Experimental Research ค. Correlation Research ง. Qualitative Research กดถูกใจ หรือ แชร์ :